Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie realizuje w okresie od 1.06.2023 r. do 31.12.2024 r. projekt pn.: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Chełmnie (I)" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zatrudnienia w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Projekt skierowany jest do klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji tj.: kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia klientów PUP w Chełmnie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu po zakończonym udziale, na minimalnym poziomie 65%.
Budżet projektu: 4 999 708,34 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 4 249 752,10 zł
 
#FunduszeUE


czasnamlodych
certyfikat eko

KOMUNIKAT

Wyświetlanie 211 - 215 z 239 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę