Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  •   Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na rok 2023
  •   Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na 2022
  •   Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2021-2027
  •   Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na 2021
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie realizuje w okresie od 1.06.2023 r. do 31.12.2024 r. projekt pn.: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb...

Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (V)
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (IV)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie chełmińskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, w szczególności: osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę