Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


Zasady bezpieczeństwa dla interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu
Rejestracja drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego nie wymaga osobistego stawienia się w urzędzie.
Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy rejestracji proszę o wypełnienie wniosku o rejestrację i umieszczenie go w skrzynce podawczej urzędu (skrzynka znajduje się przy wejściu głównym do urzędu - wewnątrz budynku, dostęp tylko w godzinach pracy urzędu). Wniosek znajduje się tutaj oraz w siedzibie urzędu obok skrzynki podawczej. Po złożeniu wniosku urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w celu weryfikacji.
Osoby bez ustalonego wcześniej terminu rejestracji nie będą obsługiwane.

Zmiany w obsłudze klienta

Wyświetlanie 1 - 5 z 136 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę