Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu
Rejestracja drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego nie wymaga osobistego stawienia się w urzędzie.
Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy rejestracji proszę o wypełnienie wniosku o rejestrację i umieszczenie go w skrzynce podawczej urzędu (skrzynka znajduje się przy wejściu głównym do urzędu - wewnątrz budynku, dostęp tylko w godzinach pracy urzędu). Wniosek znajduje się tutaj oraz w siedzibie urzędu obok skrzynki podawczej. Po złożeniu wniosku urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w celu weryfikacji.
Osoby bez ustalonego wcześniej terminu rejestracji nie będą obsługiwane.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Starosta Powiatu Chełmińskiego rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej

Starosta Powiatu Chełmińskiego rozpoczyna nabór wniosków  o dofinansowanie  części kosztów  wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia...

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - zmiany od 24 czerwca 2020 r.

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym...

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Starosta Powiatu Chełmińskiego rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Starosta Powiatu Chełmińskiego rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów  wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia...

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Starosta Powiatu Chełmińskiego rozpoczyna z dniem 18.05.2020 r . nabór  wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej...

Wsparcie ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń...

Zmiany w obsłudze klienta

Komunikat

Komunikat w sprawie zagranicznych ofert pracy

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ!

Od marca 2020r. ulega zmianie miejsce wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń pieniężnych z PUP - stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, dodatki aktywizacyjne, zwroty kosztów dojazdu itp.

Osobisty odbiór świadczeń od marca realizowany będzie w Banku Spółdzielczym Brodnica - ul. Grudziądzka 16 w Chełmnie
Wyświetlanie 1 - 5 z 104 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę