Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  •   Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016-2020
  •   Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na rok 2016
  •   Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na rok 2015
  •   Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na rok 2014
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (II)

Projekt PUP współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż.  zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę