Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


Zawartość stron


Logo RPO


Powiat Chełmiński/Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020  (RPO WK-P 2014 -2020 ) w ramach Działania 9.2 - Włącznie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włącznie społeczne na realizację projektu pn.: „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego".

Celem projektu jest objęcie wsparciem 120 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w III profilu, mieszkańców powiatu chełmińskiego  zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w ramach aktywizacji społecznej, zawodowej, animacji lokalnej i podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Okres realizacji : 01.11.2017 – 31.10.2019
Budżet projektu: 1.169.808,00 zł, w tym środki unijne: 994.336,80 zł
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę