Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


Zawartość stron

Logo RPOProjekt PUP współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż.  zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach w powiecie chełmińskim. Głównym rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w projekcie i należące do poszczególnych grup: powyżej 50 lat - min. 33%; kobiety - min. 39%; osoby z niepełnosprawnościami - min. 33%; długotrwale bezrobotne - min 30%; osoby o niskich kwalifikacjach - min.38%, zarejestrowane w PUP w Chełmnie. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę